KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe - 11 - 24 lutego 2019 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna - 18 - 23 kwietnia 2019 r.

6. Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

12 X 2018 r. (60-lecie SP nr 5),
2 XI 2018 r.,
8 II 2019 r. (zabawa noworoczna),
2 V 2019 r.,
15 - 17 kwietnia 2019 r. - Egzamin ósmoklasisty (wolne dla klas IV - VII).