KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe - 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

6. Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

26 I 2018 (zabawa noworoczna), 4 V 2018, 1 VI 2018 (Dzień Dziecka).