RADA RODZICÓW


Dnia 11 września 2018 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców.
Uczestniczyło w nim prezydium Rady Rodziców, dyrektor i wicedyrektorzy szkoły oraz przedstawiciele Rad Klasowych poszczególnych klas I-VIII.

Podczas zebrania ustalono wysokość składki na komitet rodzicielski:
50 zł - za pierwsze dziecko,
40 zł - za drugie dziecko uczące się w szkole,
30 zł - za kolejne.


Uzupełniono też prezydium Rady Rodziców o nowych członków.