RADA RODZICÓW


Dnia 11 września 2017 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców.
Uczestniczyło w nim prezydium Rady Rodziców, dyrektor i wicedyrektorzy szkoły oraz przedstawiciele Rad Klasowych poszczególnych klas I-VII.

Podczas zebrania ustalono wysokość składki na komitet rodzicielski:
45 zł - za pierwsze dziecko,
35 zł - za drugie dziecko uczące się w szkole,
30 zł - za kolejne.


Uzupełniono też prezydium Rady Rodziców o nowych członków.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW


Przewodniczący - p. Agnieszka Jankowska
Zastępca - p. Małgorzata Mucha
Sekretarz - p. Agnieszka Matusiak
Prezydium:
p. Agata Baranowska
p. Renata Krzyżaniak
p. Ewa Ignatowicz
p. Anna Rogalska