INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
ZADANIA W RAMACH KONKURSUW kwietniu 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przystąpiła do konkursu "Moja wymarzona ekopracownia" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dnia 26 czerwca 2014 roku Konkurs o dofinansowanie w formie dotacji pn. "Moja wymarzona ekopracownia" został przyznany naszej szkole.

Szkoła otrzymała dotację na realizację zadania "ZIELONA KRAINA" - moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 5 w Ozorkowie
w kwocie 38 633,00 zł dofinansowania ze środków Funduszu. Wartość ogólna przedsięwzięcia to 41633,00 zł.


Dzięki otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi ekopracownia wzbogaci się o nowe meble, tablicę multimedialną, aparat cyfrowy, wizualizer, mikroskopy oraz pomoce dydaktyczne do nauczania ekologii i przyrody. W okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac: modernizacja oświetlenia, cyklinowanie i malowanie parkietu oraz malowanie pomieszczenia.

W pracowni są prowadzone zajęcia z przyrody oraz inne zajęcia m.in. koła ekologiczne i koło europejskie.opracowała - p. Violetta Maciejewska