Nasi pracownicy - absolwenci SP 5

Nauczyciele innych placówek - absolwenci SP 5

Pracownicy placówek kulturalno-oświatowych - absolwenci SP 5

Piotr Giziński
Piotr Stanałowski i Emil Sowiński
Bartłomiej Pawłowski
Jakub Tomes