Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie