1958/59

Dyrektor szkoły - p. Tadeusz Gałązka
Wicedyrektor - p. Zygmunt Teodorczyk
1958r. - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy wydaje tymczasowe orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 5.
1958r. - Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie.

23 października 1958 r. - PIERWSZY DZWONEK W "5". Wraz z pierwszym dzwonkiem naukę rozpoczęło 586 uczniów pod kierunkiem szesnastu pedagogów. Oto oni:

p. Róża Błaszczyk
p. Zofia Czaplińska
p. Władysław Drozdowski
p. Helena Gałązka
p. Tadeusz Gałązka
p. Janina Hanuszko
p. Czesława Jóźwiak
p. Eugeniusz Karwowski
p. Gryzelda Kowalska
p. Czesław Kowalski
p. Jadwiga Kruk
p. Eugeniusz Marcinów
p. Jadwiga Miksa
p. Zygmunt Teodorczyk
p. Krystyna Tokarz
p. Zdzisław Tomera