KONSULTACJE I ZEBRANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/18:


Konsultacje odbywają się w godz. 17.00 - 18.00
Terminy zebrań klasowych zostaną podane uczniom w późniejszym czasie.

1 Zebranie 7, 8 września
2 Konsultacje 2 października
3 Zebranie listopad
4 Konsultacje 4 grudnia
5 Zebranie styczeń
6 Konsultacje 5 marca
8 Konsultacje 9 kwietnia
7 Zebranie maj

KONSULTACJE

DORADZTWO ZAWODOWE - KONSULTACJE I ZAJĘCIA DLA KLAS VII